Radiofrevens, vakuum & LED-ljus

Djupgående & resultatinriktad muskel-& bindvävsbehandling

Effektiv vid specifika problem, för dig som vill ha en djup muskelmassage eller för dig med smärta som inte tål vanlig massage. Skön värme från radiofrekvensen och ställbar vakuumstyrka gör att behandlingen kan anpassas efter dina behov. 

Som terapeut läggs vanligen mycket tid i behandlingen på att mjuka upp vävnaden innan man kan gå på med mer djupgående tekniker och vägen dit kan ofta vara ganska smärtsam. Med denna behandling uppnås snabbare avslappning och mindre smärta. De som testat känner stor skillnad!

Radiofrekvens och vakuum är den perfekta kombinationen; radiofrekvens används som värmande muskelbehandling och vakuum lyfter upp bindväven vilket ger ytterligare effekt på spända muskler och specifika problem. Vakuumet gör även att värmen från radiofrekvensen kan tränga djupare ned; detta gör att jag snabbare kan mjuka upp musklerna med manuella tekniker och få önskat resultat.

I maskinen finns även LED-ljus som ger en positiv effekt på kroppen; forskning på LED-ljusets effekter har gjorts och visar på resultat såsom ökad cirkulation, mer syre och näringsämnen till kroppens mjukdelar vilket stimulerar läkningsprocessen. 

Behandlingen ökar blodcirkulationen, minskar smärta, stimulerar läkningsprocessen, lossar upp blockeringar och spänningar i muskler samt gör bindväven mer elastisk och följsam. Ibland krävs det endast 1 behandling! Ges i kombination med faCHIA™ Deep Tissue massage, käkledsbehandling, Facial Powerlift och skräddarsydda anti-agebehandlingar.